Úvodní informace

Co je elektronická evidence tržeb

Od 12/2016 zákon stanoví, aby byly elektronicky evidovány tržby provedené v hotovosti, bezhotovostně (např. kreditní kartou) nebo šekem či směnkou. Účtenka musí být internetem odeslána do datového centra MFČR nejpozději při její úhradě.

 

Mezi odesílané údaje patří

 

IČO, DIČ

Označení prodejny a pokladního místa

Celková cena účtenky a souhrnné rozdělení podle prodejních sazeb DPH

Podpisový kód, o který je potřeba zažádat na příslušném Finančním úřadě

Kdo je povinen údaje zasílat

Od 12/2016 povinnost platí pro ubytovací a stravovací služby. Za další 4 měsíce maloobchod a velkoobchod. Od uplynutí 16. měsíce po zavedení se budou evidovat všechny tržby kromě těch, které plynnou od některých řemeslných profesí, železničních dopravců, samostatných automatů nebo z provozování veřejných toalet.

 

Daňové úlevy a změny přicházející s EET

Jednorázová sleva na daní z příjmu ve výši 5 000,- Kč jako kompenzace nákladů na pořízení technického vybavení pro EET.

změna DPH na stravovací služby vyjímaje alkoholických nápojů z 21% DPH na 15%

pravděpodobně změna daňové sazby pro čepované pivo z 21% DPH na 10%

Nefunkční zařízení nebo odpojení od internetu

Pokud živnostníkovi brání v odeslání datové zprávy technické vybavení jako je dočasně nedostupné připojení k internetu, nebo porucha zařízení, může odeslat zprávu opětovně a to nejpozději do 48 hodin od provedení platby. Běžný prodej tímto není ovlivněn. Pokladní programy ArrowSys opětovně zašlou neodeslané účtenky, jakmile bude připojení k dispozici.

 

Odeslané účtenky bude možné zkontrolovat na internetových stránkách MFČR po přihlášení s autentizačními údaji obdrženými společně s podpisovým kódem.

(zdroj: anetca.cz/cs/eet )

Kategorie: